Päivittäminen rekursiivinen xml näkymät suhteiden

Dias nummer 1 - This is not the page you are looking for + • Jos lukumääräsuhde on 1:N, voidaan suhteeseen liittyvä attribuutti sijoittaa luontevasti vain relaation N-puolella olevaan entiteettiin. Esimerkki: jos työntekijän työs #: ../data/tips.xml.in.h:43 msgid '' 'The Gramps XML Package You can export your Family Tree as a Gramps XML Package. This is a compressed file containing your family tree data and all the media files connected to the database (images for example).

player.slideplayer.fi